Mateřské centrum

Mateřské centrum zahájilo svůj provoz v březnu 2006 a je možné ho navštívit každé pondělí a středu od 9:30 do 12:00 hod.

Společně se setkáváme (obvykle) maminky s dětmi ve věku od několika měsíců do cca 4-5 let. Zatímco si děti hrají, my dospělí si stihneme popovídat o našich rodinách, životě a výchově, společně se pomodlit za naše děti, rodiny i starosti, které nás trápí. Snažíme se také připravit si i další krátký duchovní program na předem zvolené téma.

Mateřský klub je otevřen i pro nově příchozí. Stačí si s sebou vzít přezutí a pro nejmenší případně svačinu. Pro větší děti i rodiče se na zub vždy něco najde. Děti mají k dispozici různé hračky, knížky, skládanky, papír i pastelky...

Farní mateřské centrum funguje i v tomto školním roce.

Vaše dotazy na téma mateřského centra pište nebo zavolejte paní Lídě Buriánové.

Přednáška P. Váchy - Laudato sí

obrazek_zeme

V listopadu jsme s maminkami poslouchali přednášku P. Marka Orko Váchy, ve které rozebírá encykliku papeže Františka „Laudato Sí“. Tato encyklika je určena opravdu každému člověku, nejen nám, katolíkům. Na jejím vzniku se podíleli věřící i ateisté, zasvěcení i laici, muží i ženy, lidé různých ras. P. Vácha se zaměřuje na nejdůležitější aspekty encykliky, která vybízí k ochraně života, potažmo k ochraně naší Země, která je darem od Boha a svědkem Jeho velikosti.

Přednášku vřele doporučujeme k poslechu, mnohé z Vás jistě nadchne k přečtení encykliky samotné. Zde je odkaz: P. Vacha Laudato Si