Rodiče

Přednáška P. Váchy - Laudato sí

obrazek_zeme

V listopadu jsme s maminkami poslouchali přednášku P. Marka Orko Váchy, ve které rozebírá encykliku papeže Františka „Laudato Sí“. Tato encyklika je určena opravdu každému člověku, nejen nám, katolíkům. Na jejím vzniku se podíleli věřící i ateisté, zasvěcení i laici, muží i ženy, lidé různých ras. P. Vácha se zaměřuje na nejdůležitější aspekty encykliky, která vybízí k ochraně života, potažmo k ochraně naší Země, která je darem od Boha a svědkem Jeho velikosti.

Přednášku vřele doporučujeme k poslechu, mnohé z Vás jistě nadchne k přečtení encykliky samotné. Zde je odkaz: P. Vacha Laudato Si

Vánoční zpověď dětí

V úterý 20. a středa 21. prosince od 17:00 přednostně

Příprava na první svaté přijímání

Příprava detí na první svaté přijímání bude probíhat od 25. dubna vždy v pátek od 16:00 na faře.

K prvnímu svatému přijímání pak děti přistoupí v neděli 15. června na dětské mši sv v 10:30.

Pojďte s námi tvořit dětský web

Chcete se podílet na tvorbě dětských farních stránek? Je více možností jak se zapojit. Stačí si vybrat vám vyhovující způsob a přidat se k nám.

Výuka náboženství

V naší farnosti probíhá výuka náboženství pro následující věkové skupiny:

Věk Den Čas
předškolní úterý 16:00 - 17:00
1. - 2. třída pondělí 16:00 - 17:00
2. - 3. třída úterý 16:00 - 17:00
4. - 6. třída středa 16:00 - 17:00