Děti Akce Křížová cesta na Petříně

Křížová cesta na Petříně

S dětmi i našimi farníky se půjdeme na Velký pátek 14. dubna 2017 dopoledne pomodlit křížovou cestu na Petřín.

Sraz

  • 10 hodin u kostela ve Strašnicích
  • 11 hodin u prvního zastavení Křížové cesty na Petříně.

Návrat

  • ke kostelu kolem 13. hodiny

Modlitbu povede pan Petr Šimůnek. Děti, vezměte si s sebou dřívka, která získáte za plnění postních úkolů v neděli v kostele při mši svaté. Nezapomeňte na teplé oblečení, případně pláštěnku! Na Petříně to často hodně fouká!