Úkoly

Jarní prázdniny - Mariánská

Na Mariánské v Krušných horách, chata Permoník, od soboty 4. února do soboty 11. února 2017.

Evangelium 20. 10. 2013

Milé děti,

jistě víte, jak je modlitba důležitá. Pán Bůh slyší všechny, kteří se k němu modlí.

Minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, za co všechno bychom mohli Pánu Bohu děkovat. Jistě byste vymyslely i hodně věcí, za které by bylo dobré Pána Boha prosit.

Vaším úkolem proto tentokrát bude každý den vymyslet něco, za co byste chtěli prosit (může to být i víc věcí) a společně se za to s rodiči modlit. Může to být každý den něco jiného, nebo vždy to stejné, to už je na vás.

Bude-li se vám celý týden dařit se k Pánu Bohu modlit, vybarvěte přiložený obrázek sepnutých rukou. Příští neděli přineste vybarvený obrázek do kostela a dostanete za něj kuličku do růžence, kterou pak navléknete na společný provázek. Když se nás bude modlit hodně, třeba se nám podaří navléknout růženec celý. Na tomto růženci se v úterý po náboženství budeme společně modlit.

Evangelium 13. 10. 2013

Milé děti,

ještě jednou si pozorně přečtěte dnešní evangelium.

Kolik bylo malomocných, které Pán Ježíš uzdravil?

Kolik se jich vrátilo, aby mu poděkovali?

I my máme Pánu Bohu jistě za co děkovat. Vaším úkolem proto tentokrát bude zamyslet se nad tím, za co můžete Pánu Bohu děkovat vy. Vymyslete 10 věcí, za které byste chtěly Pánu Bohu poděkovat a napište je na papír.

Za splněný úkol dostanete část skládanky, kterou nalepíte do černobílé předlohy na příslušné místo a společně tak „vybarvíme“ obrázek uzdraveného, který děkuje Pánu Ježíši.

Evangelium 6. 10. 2013

Milé děti,

když si pozorně přečtete dnešní evangelium, uvidíte, že každý člověk má na světě nějaký úkol a je to tak správně. I vy už máte určitě nějaké povinnosti, ať už ve škole, nebo doma.

Děláme-li to, co je naším úkolem, (to znamená nejen, že si po sobě například uklízíme hračky nebo děláme úkoly do školy, ale znamená to i chovat se k sobě hezky a poslouchat Pána Boha,) je potom na světě více dobra. Dobro v této hře znázorníme paprskem světla – čím více se budeme snažit, tím více světla za zemi bude.

Vaším úkolem tentokrát tedy bude zkusit dělat něco navíc – můžete se třeba zeptat rodičů, s čím byste jim doma mohli pomoci; také můžete pomoci s něčím sourozencům nebo kamarádům. Vymyslete zkrátka něco, o co byste se tento týden chtěli snažit a snažte se to celý týden dodržovat.

Bude-li se vám to dařit, vybarvěte přložený obrázek a příští týden jej po mši vyměníte za „paprsek“ slunce. Čím více paprsků ke sluníčku nalepíme, tím dál dosvítí.

Evangelium 29. 9. 2013

Milé děti,

ještě jednou si pozorně přečtěte dnešní evangelium. Koho by měli boháčovi bratři poslouchat, aby se nedostali na stejné místo muk, na které se dostal boháč?

Měli by poslouchat Mojžíše a Proroky. Víte, kdo je to prorok? Prorok je člověk, který zprostředkovává Boží slovo a jeho vůli lidem; a také přednáší Bohu prosby lidí a přimlouvá se za ně.

Kromě Mojžíše známe ještě další proroky, např. Eliáše, Izajáše, Jonáše nebo Ezechiela. Příběh Mojžíše jistě dobře znáte. Nakreslete proto, jako první soutěžní úkol, cokoli z Mojžíšova života na papír a obrázek přineste příští neděli do kostela na mši.

Dostanete za něj část skládanky, kterou nalepíte do černobílé předlohy na příslušné místo a společně tak „vybarvíme“ obrázek Boháče a Lazara.