Děti Katecheze Na Golgotu

Na Golgotu

I dnes Ježíš v krvi, v potu trpí cestou na Golgotu,
čeká kdo mu pomůže nést kříž.
Doufá, že snad někdo z davu překoná strach o svou hlavu,
neutíkej Šimone, pojď blíž .

Ježíš jde

na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu
čeká kdo mu pomůže nést kříž,

Ježíš jde

na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu, na Golgotu,
neutíkej Šimone, pojď blíž 

Spoustě lidem zle se daří, klesají pod křížem stáří,
nemocní a opuštění jsou.
Hodně dětí, jakje známo, ptá se doma často:
Mámo, kdy zas uvidím tě veselou ?

Oni jdou

na Golgotu, ...

Po ulicích dnes a denně lidi chodí otráveně,
z radosti jim zbyl jen planý smích.
Jsou na sebe často sprostí, trpí lidskou lhostejností,
kdo si všimne lidí nešťastných,

kteří jdou

na Golgotu, ...