Děti Úkoly Evangelium 29. 9. 2013

Evangelium 29. 9. 2013

Milé děti,

ještě jednou si pozorně přečtěte dnešní evangelium. Koho by měli boháčovi bratři poslouchat, aby se nedostali na stejné místo muk, na které se dostal boháč?

Měli by poslouchat Mojžíše a Proroky. Víte, kdo je to prorok? Prorok je člověk, který zprostředkovává Boží slovo a jeho vůli lidem; a také přednáší Bohu prosby lidí a přimlouvá se za ně.

Kromě Mojžíše známe ještě další proroky, např. Eliáše, Izajáše, Jonáše nebo Ezechiela. Příběh Mojžíše jistě dobře znáte. Nakreslete proto, jako první soutěžní úkol, cokoli z Mojžíšova života na papír a obrázek přineste příští neděli do kostela na mši.

Dostanete za něj část skládanky, kterou nalepíte do černobílé předlohy na příslušné místo a společně tak „vybarvíme“ obrázek Boháče a Lazara.

Evangelium

Lukáš 16, 19-31

Ježíš řekl farizeům: "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák - jmenoval se Lazar - plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.'"