Děti Úkoly Evangelium 6. 10. 2013

Evangelium 6. 10. 2013

Milé děti,

když si pozorně přečtete dnešní evangelium, uvidíte, že každý člověk má na světě nějaký úkol a je to tak správně. I vy už máte určitě nějaké povinnosti, ať už ve škole, nebo doma.

Děláme-li to, co je naším úkolem, (to znamená nejen, že si po sobě například uklízíme hračky nebo děláme úkoly do školy, ale znamená to i chovat se k sobě hezky a poslouchat Pána Boha,) je potom na světě více dobra. Dobro v této hře znázorníme paprskem světla – čím více se budeme snažit, tím více světla za zemi bude.

Vaším úkolem tentokrát tedy bude zkusit dělat něco navíc – můžete se třeba zeptat rodičů, s čím byste jim doma mohli pomoci; také můžete pomoci s něčím sourozencům nebo kamarádům. Vymyslete zkrátka něco, o co byste se tento týden chtěli snažit a snažte se to celý týden dodržovat.

Bude-li se vám to dařit, vybarvěte přložený obrázek a příští týden jej po mši vyměníte za „paprsek“ slunce. Čím více paprsků ke sluníčku nalepíme, tím dál dosvítí.

Evangelium

Lukáš 17, 5-10

5Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“
6Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“
7„Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl: ‚Pojď si hned sednout ke stolu‘?
8Neřekne mu spíše: ‚Připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapiji; pak budeš jíst a pít ty‘?
9Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno?
10Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit.“