Děti Úkoly Evangelium 13. 10. 2013

Evangelium 13. 10. 2013

Milé děti,

ještě jednou si pozorně přečtěte dnešní evangelium.

Kolik bylo malomocných, které Pán Ježíš uzdravil?

Kolik se jich vrátilo, aby mu poděkovali?

I my máme Pánu Bohu jistě za co děkovat. Vaším úkolem proto tentokrát bude zamyslet se nad tím, za co můžete Pánu Bohu děkovat vy. Vymyslete 10 věcí, za které byste chtěly Pánu Bohu poděkovat a napište je na papír.

Za splněný úkol dostanete část skládanky, kterou nalepíte do černobílé předlohy na příslušné místo a společně tak „vybarvíme“ obrázek uzdraveného, který děkuje Pánu Ježíši.

Evangelium

Lukáš 17, 11-19

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím." A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" A jemu řekl: "Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila."