Děti Úkoly Evangelium 20. 10. 2013

Evangelium 20. 10. 2013

Milé děti,

jistě víte, jak je modlitba důležitá. Pán Bůh slyší všechny, kteří se k němu modlí.

Minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, za co všechno bychom mohli Pánu Bohu děkovat. Jistě byste vymyslely i hodně věcí, za které by bylo dobré Pána Boha prosit.

Vaším úkolem proto tentokrát bude každý den vymyslet něco, za co byste chtěli prosit (může to být i víc věcí) a společně se za to s rodiči modlit. Může to být každý den něco jiného, nebo vždy to stejné, to už je na vás.

Bude-li se vám celý týden dařit se k Pánu Bohu modlit, vybarvěte přiložený obrázek sepnutých rukou. Příští neděli přineste vybarvený obrázek do kostela a dostanete za něj kuličku do růžence, kterou pak navléknete na společný provázek. Když se nás bude modlit hodně, třeba se nám podaří navléknout růženec celý. Na tomto růženci se v úterý po náboženství budeme společně modlit.

Evangelium

Lukáš 18, 1-8

Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: "V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'" A Pán řekl: "Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?"